REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 30

DECYZJA NR 10
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 15 lutego 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.1)), w związku z § 25 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 122, poz. 1011) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 45 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa (Dz. Urz. ULC Nr 12, poz. 173) załącznik Skład Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów dla operatorów kontroli bezpieczeństwa otrzymuje brzmienie:

"SKŁAD KOMISJI
DO SPRAW PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DLA OPERATORÓW KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA

1) Przewodniczący – Maciej Karwaciński – Specjalista w Inspektoracie Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym, zwanym dalej „LOB"

2) Zastępca Przewodniczącego – Jacek Zalewski – p.o. Naczelnika Inspektoratu Szkolenia w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego

3) Członkowie Komisji:

a) Adam Borkowski – Dyrektor LOB,

b) Tomasz Brudło – Specjalista – kontroler w Zespole Kontroli Bezpieczeństwa w Grupie Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej Poznań – Ławica,

c) Karol Dymek – Specjalista w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

d) Radosław Grudzień – specjalista w Sekcji Bezpieczeństwa w Komunikacji w Wydziale Granicznym – Nadwiślański Oddział Straży Granicznej,

e) Anna Jankowska – Specjalista w Inspektoracie Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym w LOB,

f) Daniel Karamać – Kierownik Zespołu Kontroli Bezpieczeństwa w Grupie Bezpieczeństwa Lotów,

g) Przemysław Kornacki – Kierownik w Grupie Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej w Łodzi,

h) Małgorzata Kotowska – Podreferendarz w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

i) Michał Lebioda – Specjalista w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

j) Dariusz Lewczyszyn – Młodszy asystent w Zespole Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,

k) Radosław Marzec – Zastępca Naczelnika Wydziału Granicznego Nadwiślański Oddział Straży Granicznej,

l) Jan Nieckula – Naczelnik Inspektoratu Kontroli Jakości Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

m) Sebastian Oleszczuk – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej Poznań – Ławica,

o) Dariusz Pichola – Specjalista w Grupie Bezpieczeństwa Lotów Placówka Staży Granicznej w Łodzi,

p) Agnieszka Potapczuk – Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa w Komunikacji Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej,

q) Andrzej Prokopski – Zastępca Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa w Komunikacji Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej,

r) Krzysztof Przybytniak – Starszy Specjalista w Zespole Kontroli Bezpieczeństwa w Grupie Bezpieczeństwa Lotów,

s) Żaneta Sikora – Mikiciuk – Główny Specjalista w Inspektoracie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

t) Anna Stępień – Starszy Specjalista w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

u) Sławomir Szcześniak – Starszy Specjalista w Zespole Wdrażania Systemów Kontroli Bezpieczeństwa w Grupie Bezpieczeństwa Lotów – Nadwiślański Oddział Straży Granicznej,

v) Ryszard Tomiak – Naczelnik Inspektoratu Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

w) Magdalena Turek – Starszy Specjalista w Inspektoracie Kontroli Jakości w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

x) Henryk Urbaniak – Kierownik w Zespole Bezpieczeństwa w Komunikacji Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,

y) Jadwiga Żandarska – Główny Specjalista w Inspektoracie Kontroli Jakości Ochrony Lotnictwa Cywilnego w LOB,

z) Artur Żukowski – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa w Komunikacji Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes
Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Ołowski

 

1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784, z 2007 r. Nr 1, poz. 8 oraz z 2011 nr 93, poz. 954.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-15
  • Data wejścia w życie: 2013-02-15
  • Data obowiązywania: 2013-02-15
  • Dokument traci ważność: 2013-03-18

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA