REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 19

UCHWAŁA Nr 220/2014
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 22 lipca 2014 r.

w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Określa się:

1) wzór rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) wzór rejestru zabezpieczenia publicznych listów zastawnych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr 388/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych (Dz. Urz. KNF Nr 8, poz. 42).
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: Andrzej Jakubiak

 

*) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

Załącznik 1. [WZÓR – REJESTR ZABEZPIECZENIA HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH]

Załączniki do uchwały nr 220/2014 Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 22 lipca 2014 r. (poz. 19)

Załącznik nr 1

WZÓR – REJESTR ZABEZPIECZENIA HIPOTECZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – REJESTR ZABEZPIECZENIA PUBLICZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – REJESTR ZABEZPIECZENIA PUBLICZNYCH LISTÓW ZASTAWNYCH

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-03
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA