REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 20

DECYZJA

Warszawa, dnia 21 października 2014 r.

DRK/WNF/476/1/42/14

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm. – dalej „k.p.a.”) w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1149, z późn. zm.), art. 167 ust. 1 pkt 1, 3 oraz 5, a ponadto na podstawie art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.),

1. za istotne naruszenie przez First International Traders Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przepisów prawa, tj.:

a) art. 73 ust. 5a i 5e, art. 75 ust. 1, art. 83a ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 1, art. 98a ust. 1 pkt 1 – 3, art. 98a ust. 3, art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.);

b) art. 2 ust. 1 i 2 w zw. z art. 18, art. 3 ust. 1 w zw. z art. 18 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. Urz. UE L 191 z 28.06.2014);

c) art. 24 ust. 1, 2 i ust. 5 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);

d) art. 395 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.);

e) § 27 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, § 28 ust. 7, § 29 ust. 7 lit. d w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1078, z późn. zm.);

f) § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1072);

g) § 89 ust. 1 w zw. z § 101 ust. 3, § 90 ust. 1 w zw. z § 101 ust. 5, § 101 ust. 4 w zw. z § 90 ust. 1, § 101 ust. 7 w zw. z § 90 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 129, z późn. zm.).

2. za naruszanie interesów zleceniodawcy,

3. za zaprzestanie spełniana warunków, które były podstawą udzielenia zezwolenia,

Komisja Nadzoru Finansowego postanawia:

I. cofnąć w całości zezwolenie spółce First International Traders Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie na prowadzenie działalności maklerskiej,

II. wskazać termin zakończenia prowadzenia działalności maklerskiej przez spółkę First International Traders Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie na 3 miesiące od dnia doręczenia niniejszej decyzji,

III. nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego:

Andrzej Jakubiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-05
  • Data wejścia w życie: 2014-11-05
  • Data obowiązywania: 2014-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA