REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 19

UCHWAŁA NR 352/2018
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 14 września 2018 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie wydania Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.1)) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 W uchwale Nr 59/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji T dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych (Dz. Urz. KNF poz. 11) w załączniku do uchwały w pkt 19.3 w lit. c wyrazy "w ciągu ostatnich 12 miesięcy" zastępuje się wyrazami: "w ostatnim okresie historycznym odpowiadającym okresowi spłaty danej ekspozycji kredytowej".

§ 2.

 Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że:

1) rekomendacja w brzmieniu uwzględniającym zmianę, o której mowa w § 1, zostanie wprowadzona nie później niż do dnia 31 października 2018 r.;

2) do czasu wprowadzenia rekomendacji w brzmieniu uwzględniającym zmianę, o której mowa w § 1, stosowana będzie rekomendacja w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: Marek Chrzanowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106, 138, 650, 685, 723, 864, 1000,1075 i 1499.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685 i 1075.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA