| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 1
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 14 grudnia 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ml Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1. – nr 102/4 o pow. 0,1430 ha,

– nr 102/5 o pow. 0,1057 ha,

– nr 102/6 o pow. 0,2088 ha,

– nr 102/7 o pow. 0,0147 ha,

– nr 102/8 o pow. 0,2601 ha,

– nr 102/9 o pow. 0,0975 ha,

– nr 102/10 o pow. 0,1419 ha,

– nr 102/11 o pow. 0,0724 ha,

– nr 102/12 o pow. 0,1554 ha,

– nr 102/13 o pow. 0,0583 ha,

– nr 102/14 o pow. 0,1600 ha,

– nr 102/15 o pow. 0,0418 ha,

– nr 102/17 o pow. 0,6193 ha,

– nr 102/18 o pow. 0,2552 ha,

powstałe z podziału działki nr 102/1 o pow. 9,0440 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 9,0400 ha), obręb Targowiska, gmina Miejsce Piastowe, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 172, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 4 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/100/11, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 172,

– po pozycji 171 dodaje się pozycję 172a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; krośnieński; Miejsce Piastowe; Targowiska; 102/3; 5,8700,

– po pozycji 172a dodaje się pozycję 172b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; krośnieński; Miejsce Piastowe; Targowiska; 102/16; 0,8399,

2. – nr 993/10 o pow. 0,1532 ha,

– nr 993/11 o pow. 0,0036 ha,

– nr 993/13 o pow. 1,4635 ha,

– nr 993/15 o pow. 0,0693 ha,

– nr 993/16 o pow. 0,0203 ha,

– nr 993/17 o pow. 0,0036 ha,

– nr 993/18 o pow. 0,1886 ha,

powstałe z podziału działki nr 993/8 o pow. 13,5335 ha, obręb 214 Staroniwa II, gmina Rzeszów, powiat M. Rzeszów, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 363, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 7 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/111/11, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 363,

– po pozycji 362 dodaje się pozycję 363a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Rzeszów; Rzeszów; 214 Staroniwa II; 993/9; 0,0950,

– po pozycji 363a dodaje się pozycję 363b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Rzeszów; Rzeszów; 214 Staroniwa II; 993/12; 0,2358,

– po pozycji 363b dodaje się pozycję 363c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Rzeszów; Rzeszów; 214 Staroniwa II; 993/14; 0,4826,

– po pozycji 363c dodaje się pozycję 363d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Rzeszów; Rzeszów; 214 Staroniwa II; 993/19; 2,0127,

– po pozycji 363d dodaje się pozycję 363e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Rzeszów; Rzeszów; 214 Staroniwa II; 993/20; 8,8053,

3. – nr 1294/4 o pow. 0,6059 ha,

– nr 1294/6 o pow. 0,1687 ha,

– nr 1294/8 o pow. 1,4928 ha,

– nr 1294/9 o pow. 0,0449 ha,

powstałe z podziału działki nr 1294/1 o pow. 27,5932 ha, obręb Munina, gmina Jarosław, powiat jarosławski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 43, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 7 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/112/11, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 43,

– po pozycji 42 dodaje się pozycję 43a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; jarosławski; Jarosław; Munina; 1294/3; 24,8791,

– po pozycji 43a dodaje się pozycję 43b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; jarosławski; Jarosław; Munina; 1294/5; 0,2413,

– po pozycji 43b dodaje się pozycję 43c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; jarosławski; Jarosław; Munina; 1294/7; 0,1605,

4. – nr 1885/1 o pow. 0,0912 ha,

– nr 1885/2 o pow. 0,0606 ha,

– nr 1885/3 o pow. 0,0656 ha,

powstałe z podziału działki nr 1885 o pow. 1,2084 ha, obręb 212 Staroniwa, gmina Rzeszów, powiat M. Rzeszów, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 345, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 7 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/113/11, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 345,

– po pozycji 344 dodaje się pozycję 345a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Rzeszów; Rzeszów; 212 Staroniwa; 1885/4; 0,9910,

5. – nr 250 o pow. 0,9800 ha,

położoną w obrębie Buszkowiczki, gmina Żurawica, powiat przemyski, województwo podkarpackie, wpisaną w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 743, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 7 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/115/11, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika skreśla się pozycję 743,

6. – nr 206/4 o pow. 0,0004 ha,

– nr 206/5 o pow. 0,0235 ha,

powstałe z podziału działki nr 206/3 o pow. 0,0239 ha, obręb 044, gmina Toruń M., powiat M. Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko--pomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1418, będącej własnością Gminy Miasta Torunia we władaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Toruniu, ujęte we wnioskach Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 16 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/20/MI/10/11 oraz Toruńskiej Energetyki Cergia SA z dnia 5 marca 2010 r., Nr TR.20-008-0114/1759/2010, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika skreśla się pozycję 1418,

7. – nr 1086/11 o pow. 0,0756 ha,

– nr 1086/12 o pow. 0,2049 ha,

– nr 1086/16 o pow. 1,5510 ha,

– nr 1086/18 o pow. 0,0780 ha,

– nr 1086/27 o pow. 0,0885 ha,

– nr 1086/29 o pow. 0,0870 ha,

powstałe z podziału działki nr 1086/10 o pow. 37,8505 ha, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 298 z nazwą obrębu 0012 Nurzec Stacja, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA,

– nr 1086/30 o pow. 0,1842 ha,

– nr 1086/31 o pow. 0,0198 ha,

– nr 1086/32 o pow. 0,3064 ha,

– nr 1086/34 o pow. 1,5337 ha,

powstałe z podziału działki nr 1086/23 o pow. 2,0664 ha, powstałej z podziału działki nr 1086/10 o pow. 37,8505 ha wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 298 z nazwą obrębu 0012 Nurzec Stacja, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA,

położone w obrębie Nurzec-Stacja, gmina Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 18 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/119/11, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 298,

– po pozycji 297 dodaje się pozycję 298a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/13; 0,9358,

– po pozycji 298a dodaje się pozycję 298b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/14; 0,2929,

– po pozycji 298b dodaje się pozycję 298c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/15; 0,2912,

– po pozycji 298c dodaje się pozycję 298d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/17; 1,1458,

– po pozycji 298d dodaje się pozycję 298e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/19; 0,3816,

– po pozycji 298e dodaje się pozycję 298f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/20; 0,4598,

– po pozycji 298f dodaje się pozycję 298g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/21; 0,7513,

– po pozycji 298g dodaje się pozycję 298h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/22; 1,1104,

– po pozycji 298h dodaje się pozycję 298i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/24; 0,4652,

– po pozycji 298i dodaje się pozycję 298j, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/25; 0,0480,

– po pozycji 298j dodaje się pozycję 298k, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/26; 0,1314,

– po pozycji 298k dodaje się pozycję 298l, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/28; 27,6857,

– po pozycji 298I dodaje się pozycję 298ł, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec-Stacja; Nurzec-Stacja; 1086/33; 0,0223,

8. – nr 1/4 o pow. 0,0970 ha,

położoną w obrębie Bytów-105 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Obszar Wiejski 105), gmina Bytów M., powiat bytowski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 28, będącą własnością Powiatu Bytowskiego, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 21 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/122/11, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 28,

9. – nr 120/1 o pow. 0,3374 ha,

powstałą z podziału działki nr 120 o pow. 28,7940 ha, obręb Port, gmina Gliwice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Gliwice M.), powiat m. Gliwice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6682, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wnioskach Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 21 listopada 2011 r., Nr KNN5g-076/28/11 oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 października 2011 r., Nr GN-7220/42/11/MT, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 6682,

– po pozycji 6681 dodaje się pozycję 6682a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Gliwice; Gliwice; Port; 120/2; 28,4566,

10. – nr 169/4 o pow. 0,0577 ha,

– nr 169/5 o pow. 1,7923 ha,

– nr 169/6 o pow. 1,3103 ha,

– nr 169/7 o pow. 0,0156 ha,

– nr 169/8 o pow. 0,0435 ha,

powstałe z podziału działki nr 169/2 o pow. 12,4447 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 12,4441 ha), obręb 0027-Kluczbork, gmina Kluczbork M., powiat kluczborski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 582, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 22 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/141/11, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 582,

– po pozycji 581 dodaje się pozycję 582a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; kluczborski; Kluczbork M.; 0027-Kluczbork; 169/3; 3,2084,

– po pozycji 582a dodaje się pozycję 582b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; kluczborski; Kluczbork M.; 0027-Kluczbork; 169/9; 6,0169,

11. – nr 273/1 o pow. 0,2420 ha,

położoną w obrębie Brzustów (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 0006-Brzustów), gmina Garbatka-Letnisko (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą gminy Garbatka Letnisko), powiat kozienicki, województwo mazowieckie, wpisaną w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 229, będącą własnością Skarbu Państwa w zarządzie Zakładu Karnego w Żytkowicach, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 29 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/126/11, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika skreśla się pozycję 229,

12. – nr 857/1 o pow. 0,0623 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, powstałą z podziału działki nr 857 o pow. 2,0000 ha, obręb Gądków Wielki, gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 593, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 29 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/129/11, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 593,

– po pozycji 592 dodaje się pozycję 593a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; sulęciński; Torzym; Gądków Wielki; 857/2; 1,9377.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działkę ewidencyjną:

– nr 36/10 o pow. 0,6400 ha,

położoną w obrębie 4-05-24, gmina Warszawa Białołęka, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie, będącą w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 29 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/137/w/11, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 603 dodaje się pozycję 603a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa, Warszawa Białołęka; 4-05-24; 36/10; 0,6400.

§ 3

1. W celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Prezydenta Miasta Włocławka, w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 2846,

– po pozycji 2845 dodaje się pozycję 2846a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; M. Włocławek; Włocławek M.; 0006-Leopoldowo; 36/1; 3,4687.

2. W związku z modernizacją ewidencji gruntów oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 2751,

– po pozycji 2750 dodaje się pozycję 2751a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; żyrardowski; Radziejowice; 0021-Słabomierz; 361; 1,6380.

3. W wyniku przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście scalenia działek: nr 19/11 o pow. 54,1246 ha oraz nr 19/38 o pow. 0,7145 ha, zatwierdzonego decyzją nr 6831.39.2011, w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 893,

– po pozycji 892 dodaje się pozycję 893a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 205; 54,8392.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z up. Andrzej Massel

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 4, poz. 11, Nr 7, poz. 22, Nr 8, poz. 25, Nr 11, poz. 34, Nr 13, poz. 46, Nr 15, poz. 53 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 1, Nr 2, poz. 6, Nr 3, poz. 20, Nr 4, poz. 22, Nr 5, poz. 28, Nr 6, poz. 33, Nr 10, poz. 48 i 49 i Nr 12, poz. 64 i 65.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »