reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 3
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 30 grudnia 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji Nr 45 Ministra infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ml Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1. – nr 2761/30 o pow. 1,0386 ha,

– nr 2761/32 o pow. 0,0893 ha,

– nr 2761/33 o pow. 0,1975 ha,

– nr 2761/34 o pow. 0,0692 ha,

– nr 2761/35 o pow. 0,6104 ha,

– nr 2761/36 o pow. 1,4266 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 2761/19 o pow. 16,0200 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2695, położonej w obrębie Kłomnice,

– nr 492/1 o pow. 0,1540 ha,

– nr 492/3 o pow. 0,0886 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 492 o pow. 3,1700 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2698, położonej w obrębie Nieznanice,

położone w gminie Kłomnice, powiat częstochowski, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wnioskach: Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 21 listopada 2011 r., Nr KNN5g-076/30/11 oraz z dnia 9 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-076/31/11, a także Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28 października 2011 r., Nr G.6825.D.1.2011 oraz Starosty Częstochowskiego z dnia 14 listopada 2011 r.. Nr GN.AC.7013/26/2007/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 2695 oraz 2698,

– po pozycji 2694 dodaje się pozycję 2695a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; częstochowski; Kłomnice; Kłomnice; 2761/37; 12,5884,

– po pozycji 2697 dodaje się pozycję 2698a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; częstochowski; Kłomnice; Nieznanice; 492/4; 2,9274,

2. – nr 229/26 o pow. 0,0346 ha,

– nr 229/35 o pow. 0,3459 ha,

– nr 229/36 o pow. 0,0391 ha,

– nr 229/37 o pow. 0,1414 ha,

– nr 229/38 o pow. 0,1148 ha,

– nr 229/39 o pow. 0,1005 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 229/23 o pow. 6,5389 ha, obręb 6 06 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Mrągowo 06), gmina Mrągowo M., powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 415, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 30 listopada 2011 r.. Nr KNN5g-073/103/11, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 415,

– po pozycji 414 dodaje się pozycję 415a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; mrągowski; Mrągowo M.; 6 06, 229/40; 5,7626,

3. – nr 334/8 o pow. 0,0064 ha,

– nr 334/9 o pow. 1,1224 ha,

powstałe z podziału działki nr 334/7 o pow. 11,3088 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 11,3100 ha), obręb Pacholęta, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 401, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 30 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/133/11, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 401,

– po pozycji 400 dodaje się pozycję 401a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; gryfiński; Widuchowa; Pacholęta; 334/10; 10,1800,

4. – nr 259/1 o pow. 0,2440 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA,

– nr 259/2 o pow. 0,0060 ha,

będącą własnością Gminy Kołobrzeg,

powstałe z podziału działki nr 259 o pow. 11,3200 ha, obręb Niekanin, gmina Kołobrzeg, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 558, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 30 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/135/11, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 558,

– po pozycji 557 dodaje się pozycję 558a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; kołobrzeski; Kołobrzeg; Niekanin; 259/3; 11,0700,

5. – nr 3700/9 o pow. 0,1811 ha,

położoną w obrębie 0001-M.Wałcz (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 0001-Wałcz 1), gmina Wałcz M., powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie, wpisaną w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1234, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 30 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/136/11, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika skreśla się pozycję 1234,

6. – nr 541/12 o pow. 0,0529 ha,

– nr 541/14 o pow. 0,0318 ha,

powstałe z podziału działki nr 541/11 o pow. 4,8333 ha, obręb Antoniuk (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 3 Antoniuk), gmina Białystok, powiat M. Białystok, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 250, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 1 listopada 2011 r., Nr KNN5g-073/139/11, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika;

– skreśla się pozycję 250,

– po pozycji 249 dodaje się pozycję 250a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Antoniuk; 541/13; 0,4540,

– po pozycji 250a dodaje się pozycję 250b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Antoniuk; 541/15; 4,2946,

7. – nr 419/51 o pow. 0,0237 ha,

– nr 419/52 o pow. 0,0617 ha,

– nr 419/53 o pow. 0,0122 ha,

– nr 419/56 o pow. 0,8696 ha,

– nr 419/57 o pow. 0,2755 ha,

– nr 419/58 o pow. 0,4901 ha,

powstałe z podziału działki nr 419/46 o pow. 51,8570 ha, obręb Marczuk (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 5 Marczuk), gmina Białystok, powiat M. Białystok, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 253, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 1 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/140/11, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 253,

– po pozycji 252 dodaje się pozycję 253a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Marczuk; 419/49; 37,5745,

– po pozycji 253a dodaje się pozycję 253b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Marczuk; 419/50; 4,3753,

– po pozycji 253b dodaje się pozycję 253c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Marczuk; 419/54; 0,5516,

– po pozycji 253c dodaje się pozycję 253d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Marczuk; 419/55; 7,6109,

– po pozycji 253d dodaje się pozycję 253e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie; podlaskie; M. Białystok; Białystok; Marczuk; 419/59; 0,0119,

8. – nr 1734/180 o pow. 0,1731 ha,

położoną w obrębie Ligota, gmina Rybnik M., powiat m. Rybnik, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 9216, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 1 grudnia 2011 r.. Nr KNN5g-073/142/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 9216,

9. – nr 67 o pow. 0,0586 ha,

położoną w obrębie Ligota, gmina Katowice M., powiat m. Katowice, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7316, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 1 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/143/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 7316,

10. – nr 112/2 o pow. 0,0946 ha,

– nr 112/3 o pow. 0,0174 ha,

– nr 112/4 o pow. 0,0066 ha,

– nr 112/5 o pow. 0,0904 ha,

– nr 112/6 o pow. 1,2662 ha,

powstałe z podziału działki nr 112 o pow. 16,3900 ha, obręb 0022-Trablice, gmina Kowala, powiat radomski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1944, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 1 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/145/11, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1944,

– po pozycji 1943 dodaje się pozycję 1944a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Kowala; 0022-Trablice; 112/1; 14,9148,

11. – nr 36/3 o pow. 0,0076 ha,

– nr 36/4 o pow. 0,0166 ha,

– nr 36/5 o pow. 0,0135 ha,

– nr 36/6 o pow. 0,0057 ha,

położone w obrębie 4-05-24, gmina Warszawa Białołęka, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie, wpisane w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami: 597, 598, 599 oraz 600, będące własnością Skarbu Państwa we współwładaniu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz osoby fizycznej, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 2 grudnia 2011 r.. Nr KNN5g-073/138/11, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika skreśla się pozycje 597, 598, 599 oraz 600,

12. – nr 1262 o pow. 0,4080 ha,

położoną w obrębie Kotowice, gmina Żarki, powiat myszkowski, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 12125, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 2 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/144/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 12125,

13. – nr 250 o pow. 0,4962 ha,

położoną w obrębie 9 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 0009), gmina Koszalin M., powiat M. Koszalin, województwo zachodniopomorskie, wpisaną w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 657, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 2 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/146/11, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika skreśla się pozycję 657,

14. – nr 3000/24 o pow. 0,0796 ha,

– nr 3000/25 o pow. 0,0343 ha,

położone w obrębie 0001-Wyszków, gmina Wyszków-Miasto, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, wpisane w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 2484 oraz 2485, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KN N5g-073/147/11, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika skreśla się pozycje 2484 oraz 2485,

15. – nr 453/121 o pow. 0,0140 ha,

– nr 455/121 o pow. 0,0222 ha,

powstałe z podziału działki nr 244/121 o pow. 0,0481 ha, obręb Brzezie, gmina Racibórz, powiat raciborski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 13074, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/151/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 13074,

– po pozycji 13073 dodaje się pozycję 13074a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; raciborski; Racibórz; Brzezie; 454/121; 0,0119,

16. – nr 776/3 o pow. 0,1727 ha,

powstałą z podziału działki nr 776/2 o pow. 6,2802 ha, obręb Bielowicko, gmina Jasienica, powiat bielski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1412, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/152/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 1412,

– po pozycji 1411 dodaje się pozycję 1412a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; bielski; Jasienica; Bielowicko; 776/4; 6,1075,

17. – nr 206/7 o pow. 0,0629 ha,

– nr 206/8 o pow. 0,0532 ha,

położone w obrębie 0001-Olszyna (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 0007-Olszyna), gmina Olszyna-Miasto (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą gminy Olszyna), powiat lubański, województwo dolnośląskie, wpisane w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 880 oraz 881, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/153/11, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika skreśla się pozycje 880 oraz 881,

18. – nr 6/2 o pow. 0,0836 ha,

– nr 6/4 o pow. 0,0681 ha,

położone w obrębie 0036-Kuniów, gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie, wpisane w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego odpowiednio pod pozycjami 545 oraz 547, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN 5g-073/154/11, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika skreśla się pozycje 545 oraz 547,

19. – nr 77/28 o pow. 0,0125 ha,

powstałą z podziału działki nr 35/28 o pow. 1,7912 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5126, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych SA,

– nr 75/28 o pow. 0,0587 ha,

powstałą z podziału działki nr 36/28 o pow. 0,8970 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5127, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych SA,

– nr 74/28 o pow. 0,0746 ha,

powstałą z podziału działki nr 37/28 o pow. 0,1102 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0687 ha), wpisanej w tomie XlI załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5128, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych SA,

– nr 228/15 o pow. 0,2118 ha,

– nr 229/15 o pow. 0,1025 ha,

– nr 230/15 o pow. 2,5819 ha,

powstałe z podziału działki nr 15 o pow. 3,0999 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5129, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA,

– nr 224/75 o pow. 0,0962 ha,

– nr 226/75 o pow. 0,2800 ha,

powstałe z podziału działki nr 85/75 o pow. 0,4501 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,4055 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r. Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5130, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych SA,

położone w obrębie Bytom, gmina Bytom M., powiat m. Bytom, województwo śląskie, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/155/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 5126, 5127, 5128, 5129 oraz 5130,

– po pozycji 5125 dodaje się pozycję 5126a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Bytom; Bytom M.; Bytom; 78/28; 1,7787,

– po pozycji 5126a dodaje się pozycję 5127a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Bytom; Bytom M.; Bytom; 76/28; 0,8383,

– po pozycji 5127a dodaje się pozycję 5128a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Bytom; Bytom M.; Bytom; 73/28; 0,0356,

– po pozycji 5128a dodaje się pozycję 5129a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Bytom; Bytom M.; Bytom; 227/15; 0,2037,

– po pozycji 5129a dodaje się pozycję 5130a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Bytom; Bytom M.; Bytom; 225/75; 0,0739,

20. – nr 687/1 o pow. 0,3934 ha,

– nr 687/2 o pow. 0,5168 ha,

– nr 687/3 o pow. 0,5705 ha,

powstałe z podziału działki nr 687 o pow. 3,4695 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,4300 ha), obręb Wierzchowo (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 0061-Wierzchowo), gmina Wierzchowo, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 159, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/156/11, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 159,

– po pozycji 158 dodaje się pozycję 159a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Wierzchowo; Wierzchowo; 687/4; 1,9888,

21. – nr 470/3 o pow. 0,0935 ha,

– nr 470/4 o pow. 0,0523 ha,

powstałe z podziału działki nr 470/2 o pow. 5,1181 ha, obręb Cieszków, gmina Cieszków, powiat milicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1418, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/157/11, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1418,

– po pozycji 1417 dodaje się pozycję 1418a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie; dolnośląskie; milicki; Cieszków; Cieszków; 470/5; 4,9723,

22. – nr 3/1 o pow. 0,0632 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, powstałą z podziału działki nr 3 o pow. 2,0400 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,4400 ha), obręb Racławki, gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 153, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/159/11, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 153,

– po pozycji 152 dodaje się pozycję 153a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; chojnicki; Chojnice; Racławki; 3/2; 1,9768,

23. – nr 1871/92 o pow. 0,0068 ha,

– nr 1873/92 o pow. 0,2800 ha,

powstałe z podziału działki nr 1663/92 o pow. 0,3568 ha, obręb 0003 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Hajduki Górne), gmina Chorzów M., powiat m. Chorzów, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5524, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/160/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 5524,

– po pozycji 5523 dodaje się pozycję 5524a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Chorzów; Chorzów M.; 0003; 1872/92; 0,0700,

24. – nr 108/13 o pow. 0,0952 ha,

położoną w obrębie 0125-Karlowice, gmina Popielów, powiat opolski, województwo opolskie, wpisaną w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 1429, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/161/11, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika skreśla się pozycję 1429,

25. – nr 768/5 o pow. 0,0775 ha,

– nr 768/6 o pow. 0,0725 ha,

położone w obrębie 0070-Polska Cerekiew, gmina Polska Cerekiew, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie, wpisane w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego odpowiednio pod pozycjami 458 oraz 459, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/162/11, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika skreśla się pozycje 458 oraz 459,

26. – nr 115/8 o pow. 0,1399 ha,

położoną w obrębie 0004, gmina Piechowice M., powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, wpisaną w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. Ml Nr 10, poz. 48) pod pozycją 353, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/163/11, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika skreśla się pozycję 353,

27. – nr 5/2 o pow. 0,0538 ha,

położoną w obrębie 0036-Kuniów, gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie, wpisaną w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 544, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/165/11, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika skreśla się pozycję 544,

28. – nr 4/4 o pow. 0,0724 ha,

położoną w obrębie 0036-Kuniów, gmina Kluczbork, powiat kluczborski, województwo opolskie, wpisaną w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 542, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 6 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/166/11, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika skreśla się pozycję 542,

29. – nr 1/29 o pow. 0,4725 ha,

– nr 1/30 o pow. 0,3883 ha,

– nr 1/31 o pow. 0,5459 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/28 o pow. 24,4251 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 27,4031 ha), obręb Bytów-105 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Obszar Wiejski 105), gmina Bytów M., powiat bytowski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 31, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych SA z dnia 7 grudnia 2011 r., Nr KNN5g-073/128/11, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 31,

– po pozycji 30 dodaje się pozycję 31a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; bytowski; Bytów M.; Bytów-105; 1/32; 12,8047,

– po pozycji 31a dodaje się pozycję 31b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; bytowski; Bytów M.; Bytów-105; 1/33; 10,2137.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z up. Andrzej Massel

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494),

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 4, poz. 11, Nr 7, poz. 22, Nr 8, poz. 25, Nr 11, poz. 34, Nr 13, poz. 46, Nr 15, poz. 53 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 1, Nr 2, poz. 6, Nr 3, poz. 20, Nr 4, poz. 22, Nr 5, poz. 28, Nr 6, poz. 33, Nr 10, poz. 48 i 49, Nr 12, poz. 64 i 65 oraz Dz. Urz. MTBiGM Nr 1, poz. 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama