reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 52
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustalam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 50 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

Sekretarz Stanu Tadeusz Jarmuziewicz (MTJ):

1) z upoważnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) dróg i autostrad,

b) transportu drogowego,

c) lotnictwa,

d) ochrony informacji niejawnych,

e) zarządzania kryzysowego,

f) obronności;

2) odpowiada za współpracę z Sejmem i Senatem, pełniąc funkcję sekretarza parlamentarnego;

3) z upoważnienia Ministra:

a) występuje o nadanie odznaczeń państwowych,

b) nadaje i wręcza honorowe odznaki resortowe i udziela w tym zakresie dalszych pełnomocnictw;

4) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Dróg i Autostrad (TA),

b) Departament Transportu Drogowego (TD),

c) Departament Lotnictwa (TL),

d) Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych (BZK),

e) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

5) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,

b) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,

c) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

d) Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”,

e) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej,

f) Instytutem Transportu Samochodowego,

g) Transportowym Dozorem Technicznym,

h) Instytutem Badawczym Dróg i Mostów;

6) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4.

Podsekretarz Stanu Patrycja Wolińska-Bartkiewicz (MPW):

1) z upoważnienia Ministra:

a) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

– wykorzystania środków z funduszy UE,

– związanych z przygotowaniem i wykonywaniem budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister,

b) pełni funkcję Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego dla projektów Funduszu Spójności 2004–2006 w sektorze transport,

c) pełni funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów Phare pozostających w kompetencji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

2) wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej (TP) w zarządzaniu Funduszem Spójności 2004–2006;

3) wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej (TP) w zarządzaniu Sektorowym Programem Operacyjnym Transport (SPOT);

4) wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) dla priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ);

5) wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej dla Funduszu TENT;

6) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Funduszy UE (DF),

b) Departament Budżetu (DB);

7) uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

8) prowadzi sprawy wynikające z podległości Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ministrowi.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama