REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 6

DECYZJA Nr 6
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 10 oraz z 2014 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) Lp. 6 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

6.

Zjawiska meteorologiczne

4

wrzesień

 

2) Lp. 21. otrzymuje brzmienie:

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

21.

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014

6

sierpień

 

3) Lp. 28 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

28.

70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

11)

sierpień

 

4) po Lp. 30 dodaje się Lp. 31–33 w brzmieniu:

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

31.

Złoci Polscy Medaliści

3

kwiecień

32.

10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

1

maj

33.

450. rocznica urodzin Williama Szekspira

1

listopad

 

5) Informacja zamieszczona pod objaśnieniami do „Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.” otrzymuje brzmienie:

„Razem: 33 tematy, 75 znaczków pocztowych, w tym: 60 znaczków samodzielnych, 11 znaczków w bloku, 4 znaczki z przywieszką.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

- Rafał TRZASKOWSKI

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-10
  • Data wejścia w życie: 2014-04-11
  • Data obowiązywania: 2014-04-11
  • Dokument traci ważność: 2014-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA