REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 26

DECYZJA Nr 21
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 18 listopada 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 10, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) Lp. 34 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

34.

600 lat polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych

11)

listopad

 

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2014 r. poz. 4, 6, 7, 20 i 25.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-26
  • Data wejścia w życie: 2014-11-27
  • Data obowiązywania: 2014-11-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA