REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 6

DECYZJA Nr 2
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 16 lutego 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 24 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 31) w § 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

– wz. Stanisław HUSKOWSKI

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-16
  • Data wejścia w życie: 2015-02-17
  • Data obowiązywania: 2015-02-17
  • Dokument traci ważność: 2015-07-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA