REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 19

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia obronnego organizowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) oraz w związku z § 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie szkolenia obronnego organizowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Centrum Projektów Polska Cyfrowa.”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw łączności jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

2) Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego;

3) przedsiębiorców:

a) POLKOMTEL Sp. z o. o. w Warszawie,

b) T-Mobile Polska S.A. w Warszawie,

c) Orange Polska S.A. w Warszawie,

d) NETIA S.A. w Warszawie,

e) Telefonia Dialog Sp. z o. o. we Wrocławiu,

f) EmiTel Sp. z o. o. w Warszawie,

g) EXATEL S.A. w Warszawie,

h) Multimedia Polska S.A. w Gdyni,

i) TTcomm S.A. w Warszawie,

j) Poczta Polska S.A. w Warszawie.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2015 r.

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI: wz. Stanisław Huskowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-02
  • Data wejścia w życie: 2015-04-03
  • Data obowiązywania: 2015-04-03
  • Dokument traci ważność: 2016-06-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA