REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 74

DECYZJA NR 31
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 30 października 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których głównym dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 82 i 1425 oraz z 2015 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 26 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa, w częściach, których dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) części 17 – Administracja publiczna:

– Głównego Geodetę Kraju,

– Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

– Dyrektora Centrum Cyfrowej Administracji,

– Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego,”,

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) części 27 – Informatyzacja:

– Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

– Dyrektora Centrum Cyfrowej Administracji,”,

c) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne:

– Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

– Dyrektora Centrum Cyfrowej Administracji,”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2015 r.

 

Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-02
  • Data wejścia w życie: 2015-11-03
  • Data obowiązywania: 2015-11-03
  • Dokument traci ważność: 2015-12-28

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA