| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green lnvestment Scheme)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 34 Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green lnvestment Scheme) zmienionym zarządzeniem nr 82 Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green lnvestment Scheme) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Aneta Wilmańska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Przewodniczący Zespołu;

2) Dorota Zawadzka-Stępniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Barbara Letachowicz – Główny Specjalista, Zespół Zmian Klimatu, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Członek Zespołu;”;

3) po pkt 8 dodaje się pkt 9–12 w brzmieniu:

„9) Katarzyna Siwkowska – Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek Zespołu;

10) Witold Retke – Kierownik Zespołu ds. Zielonych Inwestycji, Departament Ochrony Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek Zespołu;

11) Krzysztof Skąpski – Doradca w Zespole ds. Zielonych Inwestycji, Departament Ochrony Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek Zespołu;

12) Wojciech Saryusz-Wolski – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska – Członek Zespołu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »