| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 10
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 75 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery w zakresie prowadzenia negocjacji dotyczących sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) oraz monitorowania realizacji zawartych umów sprzedaży w ramach Systemu Zielonych Inwestycji;”;

2) w § 7 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery z wyłączeniem zakresu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. e;”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »