reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Ujście Warty

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 78 Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Ujście Warty (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 4, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych oraz amatorskiego połowu ryb, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.”;

2) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7.

Załącznik 1. [MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska nr 12
z dnia 1 lutego 2013 r.

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Obszar całego Parku

60

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Wał Królewskiej Wyspy – długość około 3,5 km

10 osób, ale nie więcej niż 20 osób/dobę

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Pola biwakowe na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny

30

2

Pola biwakowe na terenie Obwodu Ochronnego Słońsk

15

3

Stara Warta (Kanał Maszówek) – około 8 km

20

4

Ujście rzeki Postomii (do wysokości Wyspy Sommera)

10

 

IV. Miejsca udostępniane w celu amatorskiego połowu ryb

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Prawy brzeg i koryto Warty – od 17 km (Prądy) w dół rzeki do granic Parku (około 9,5 km linii brzegowej)

80

2

Prawy brzeg i koryto Warty – od 17 km (Prądy) w górę rzeki do granic Parku (około 5,5 km linii brzegowej)

50

3

Prawy brzeg Starej Warty (Kanału Maszówek) (około 8 km linii brzegowej)

20

4

Lewy brzeg Starej Warty (Kanału Maszówek) (około 11 km linii brzegowej)

20

5

Kanały i zbiorniki pomiędzy prawym brzegiem Warty a wałem przeciwpowodziowym

30

6

Lewy brzeg Postomii od ujścia Kanału Czerwonego do ujścia Postomii do Warty (około 1,2 km)

50

7

Lewy brzeg Postomi od ujścia Żółtego Kanału do ujścia Kanału Czerwonego (około 12,5 km)

300

8

Żółty Kanał, Jezioro Kiszki, Jezioro Głuche

20

9

Lewy brzeg Warty – od 12,5 km rzeki (tzw. „I Wyrwa”) do 14 km rzeki

20

10

Lewy brzeg Warty od 14 km w górę rzeki do granic Parku (około 8,5 km linii brzegowej)

40

11

Kanał Czerwony – lewy brzeg (około 6 km linii brzegowej)

50

12

Kanał Czerwony – prawy brzeg (około 6 km linii brzegowej)

20

1) Podział na obwody ochronne podano zgodnie z mapą Parku Narodowego „Ujście Warty”, sporządzoną przez Park w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.2003 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama