reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 34 Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme) (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 2, poz. 40, z 2011 r. Nr 4, poz. 78 i Dz. Urz. Min. Środ. z 2012 r. poz. 9 i 14) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Marcin Korolec – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej – Przewodniczący Zespołu;

2) Małgorzata Wejtko – Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza, Ministerstwo Środowiska – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3) Karolina Rogowska – specjalista, Departament Ochrony Powietrza, Ministerstwo Środowiska – Sekretarz Zespołu;

4) Adam Pogorzelski – główny specjalista, Departament Ochrony Powietrza, Ministerstwo Środowiska – Członek Zespołu;

5) Monika Bejnar-Bejnarowicz – specjalista, Departament Ochrony Powietrza, Ministerstwo Środowiska – Członek Zespołu;

6) Katarzyna Dumała – główny specjalista, Departament Prawny, Ministerstwo Środowiska – Członek Zespołu

7) Agnieszka Zagrodzka – Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek Zespołu;

8) Agnieszka Rendemann – Kierownik Wydziału Zielonych Inwestycji GIS, Departament Ochrony Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek Zespołu;

9) Witold Retke – doradca, Wydział Zielonych Inwestycji GIS, Departament Ochrony Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek Zespołu.”;

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Zespołu, po zapoznaniu się z opinią przedstawicieli Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Skarbu Państwa, Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska, podejmuje decyzje w toku negocjacji.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama