reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 lipca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 34) w załączniku nr 2, w pkt I „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej”, w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

„4

Regulacja składu gatunkowego i struktury młodników – zabieg o charakterze czyszczeń późnych

2 ha

15Aa, 32a, b, 148d”

 

2) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„5

Usuwanie z dolnych pięter lasu ekspansywnych gatunków obcych:

1) rdestowca (Reynoutria Houtt.),

2) robinii białej (Robinia pseudoacacia),

3) czeremchy amerykańskiej (Padus serotina),

4) śnieguliczki (Symphoricarpus sp.)

5) świerka pospolitego (Picea abies),

6) wierzby ostrolistnej (Salix acutifolia)

92,58 ha

1Ad, 1Cj, 1Dh, 3b,d, 6i, 9y, 10A, 10Ai, 15B, Bc, Bg, 16c,d, 24l, 32a, 37d, 40a, 41l, 42d,43d,f,g,i, 44a, 46d, 47k, 62j, 63d, 64c, 67b, 68g, 90a, 69k,n, 75c, 77b,bz,bx, 79c,d, 84c, 86h, 89b, 97r, 101i, 102a, 102bx, 102d, 106a,c, 107a, 110An,Aw, 112f,i,j, 113p,r,s, 114b, 115c, 118a, 119a,c,f,l, 120, 122a,d,r, 123a,b, 125c,d,j, 128Aa,Ab, Ad, Ai, Ak, Ao, 128Ba, Bl, 130c, 131h, 135h,I, 138b,f,h,l 39c,141d,m,144c,d, 145a,146c,d”

 

3) lp. 14 otrzymuje brzmienie

„14

Ochrona przed erozją – utrzymywanie i budowa urządzeń zabezpieczających wzdłuż szlaków turystycznych:

 

 

1) wymiana podstopni w schodach ziemnych i naprawa nawierzchni,

20 sztuk

128, 128A

2) likwidacja rynien erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych,

6 475 m2

14f, 16d, 46d, 68n, 90d, 128Ab, Ah

3) wykonanie barier dwużerdziowych wzdłuż szlaków turystycznych

1 535 m

14f, 16d, 46d, 68n, 90d, 128Ab, Ah”

 

4) po lp. 15 dodaje się lp. 16 i 17 w brzmieniu:

„16

Montaż rogatek w celu ograniczenia wjazdu pojazdów mechanicznych z dróg publicznych na teren Parku

24 sztuki

13h, 14s, 16m, 34a,b, 36c, 37a, 40a, 42c, 45b, 69p, 71k, 88d, 89a, 103j,h, 104d,f, 111a,d, 115f

17

Modernizacja ogrodzenia Kompleksu Edukacyjnego Grodno

2010 m

10Al, 10Bb,d,f,g,h,k,l”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz 2015 r. poz. 222 i 774.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama