reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 11 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 2), w załączniku nr 2, wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną”:

a) w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, w lp. 25, kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

„900 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku”,

b) w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli:

– lp. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6

Koszenie łąk przez miejscowych rolników, na terenach bezpośrednio przyległych do użytkowanych przez nich gruntów w ramach zbioru traw

18,10 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddział 275cx, 355s,

2) wieś Aleksandrów dz. nr 45,

3) wieś Kiścinne dz. nr 88/2.

2. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 19h,ij,k,l, 302j,

2) wieś Zamość dz. nr 52.

3. Obręb Ochronny Laski, oddziały – 306nx,zx, 307b, w, x, y, bx, dx, gx, fx, d, w, 308dx, 309w, y, gx, 310p

7

Użytkowanie gruntów rolnych przez miejscowych rolników w ramach umów dzierżawy

115,82 ha

1. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały – 170g, 219i, f,j, 288b, 298b, t, dx, dy, 304x, y, bx, cx, fx, 325l, o, s, x, y, z,

2) wieś Górki część dz. nr 381/3,

3) wieś Famułki Brochowskie część dz. 283,

4) wieś Roztoka część dz. 21/1.

2. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 20j,k, 77c, 216a,b,c,f,l, 266d, 273n, 291ax,cx, 292d,o, 296i,j,k, 297l, 299c,d,fx, 300c,d, 301a,c, 302c,f,g,i,l, 303d, 304g, 305h, 306a, 312jx, 325cx,gx, 328m, 355dx,fx, 379d, 410l, 412b,c,d,f,g,h,i,j, 419c,k,

2) wieś Nowa Dąbrowa dz. nr 67/1,

3) wieś Górki część dz. nr 73, 128, 145, 172, 319, 194,

4) wieś Kromnów dz. 283/1,

5) wieś Dąbrówka dz. 18,

6) wieś Cisowe cz. dz. 7, 23, 56, 81,

7) wieś Miszory dz. 322/2, 326.

3. Obręb Ochronny Laski,

1) oddziały – 115c, 306bx, 307d, 310w,hx,by, 312c,i,j, 313i,l, 323g,t,ax, bx, 324t,y,lx,mx,ox, cz. oddz. 332x, 325t,w,x,y,cx,mx,rx,tx, 327c, 345c,

2) wieś Sieraków dz. 604/5, cz. dz. 604/6,

3) wieś Wiersze dz. 54”

 

– w lp. 8, kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

„1. Tereny łąkowe przeznaczone pod wieloletnią dzierżawę (do 5 lat) – w ramach umów dzierżaw dla dzierżawców uczestniczących w pakietach służących ochronie zagrożonych gatunków zwierząt i siedlisk przyrodniczych.

2. Obręb Ochronny Kampinos:

1) oddziały – 59a, b, 170h, 212c, 245d, f, 275b, o, ax, dx, fx, 278a, b, 284a, b, 287i, j, k, l, 288a, b, c, h, i, 295c, 310a, b, 311j, 312b, c, d, f, g, 313a, b, c, 314a, b, c, 317a, 320a, 322h, 324g, h, i, j, l, m, n, 325c, d, f, g, h, i, k, l, m, n, p, r, w, ax, 326a, b, c, d, f, g, h, 328c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 331a, b, 333a, b, c, 334a, b, c, d, o, 335a, b, c, d, f, h, k, 336a, b, c, f, 342a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 343a, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 361c, d, f, 362c, f, g, h, 364c, i, j, k, 366m, 368w, 390a, b, c, 391a, 392a, 393a, b, g, h, i, 394a, 396l, i, k, 398p, 399i, 400a, d, i, k, o, 401c, g, 402d, 403c,f, 404d, 405b, j, k, l, p, 406d, r, x, cx, dx, fx, hx, 407f, 408b, i, p, 409b, d, i, m, n, 425b, c, 452d, g, h,

2) wieś Górki, cz. dz. nr 339,

3) wieś Famułki Brochowskie dz. nr – 60, 68, 72, 78 cz., 84 cz., 90, 98, 101, 113, 152, 157 cz., 159 cz., 160, 161, 162, 165, 181 cz., 182, 192, 283 cz., 376 cz.,

4) wieś Kiścinne – Krogulec, część dz. nr 86,

5) wieś Lasocin dz. 342, 354, cz. dz. nr 247, 341,

6) wieś Roztoka cz. dz. 6/1, 9, 116/2, 117,

7) wieś Zaborówek, dz. 455, cz. dz. nr – 331, 333, 334, 335, 337, 339, 344, 355, 362, 366, 393, 396, 398, 422, 424.

3. Obręb Ochronny Kromnów:

1) oddziały – 291s, y, 292k, d, 300m, t, y, 302l, 304g, i, k, l, 322p, 324o, 325i, r, y, z, cx, 326o, r, s, ax, bx, 327d, f, g, h, i, 328o, p, 330b, g, h, i, k, l, m, 335a, 369r, ax, 381y, z, 384d, f, g, h, i, n, o, p, r, t, 393a, b, c, g, f, i, j, l, m, o, p, s, t, 398l, m, n, o,

2) wieś Dąbrówka dz. nr – 9, 12, 14, 20/3,

3) wieś Famułki Brochowskie dz. nr – 2 cz., 4 cz., 13 cz., 19 cz., 25 cz., 30 cz., 40, 47 cz., 53,

4) wieś Famułki Królewskie dz. nr – 207 cz., 254 cz.,

5) Nowa Dąbrowa dz. nr – 3 cz., 9 cz., 13 cz., 27 cz., 34/2 cz., 41, 48, 60/1, 62, 63/1, 69, 70/1, 160/1, 168, 170/1 cz., 182,

6) Stara Dąbrowa cz. dz. 65,

7) wieś Władysławów dz. nr – 67 cz., 79 cz,

8) wieś Górki – cz. dz. 121, 125, 128, 149, 151/1, 288.

4. Obręb Ochronny Laski:

1) oddziały – 307b, w, x, ax, bx, dx, fx, gx, 309g, ax, 310b, c, j,

2) wieś Janówek działki nr 35, 84,

3) wieś Truskaw – cz. dz. 11/1,

4) wieś Wiersze – cz. dz. 54”,

– w lp. 13, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„900 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku”;

2) w pkt III „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej”:

a) w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, w lp. 8, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„900 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku”,

b) w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli, lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2

1. Ograniczenie liczebności osobników z gatunku dzik (Sus scrofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w celu minimalizacji szkód w uprawach i płodach rolnych.

900 sztuk – struktura odstrzałów zależna od wielkości i struktury populacji w danym roku

Obszar Parku

2. Zabezpieczanie pól środkami zapachowymi oraz przez grodzenie

Według potrzeb

Obszar Parku”

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz 2015 r. poz. 222, 774 i 1045.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama