| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS
(Green Investment Scheme)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 34 Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme) (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 2, poz. 40, z 2011 r. Nr 4, poz. 78 i Dz. Urz. Min. Środ. z 2012 r. poz. 9 i 14 oraz z 2014 r. poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Paweł Sałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej – Przewodniczący Zespołu;

2) Agnieszka Sosnowska – Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska – Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3) Karolina Rogowska – starszy specjalista, Departament Ochrony Powietrza i Klimatu, Ministerstwo Środowiska – Sekretarz Zespołu;

4) Katarzyna Dumała – główny specjalista, Departament Prawny, Ministerstwo Środowiska – Członek Zespołu;

5) Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek Zespołu;

6) Anna Jakubowska – p.o. Dyrektora Departamentu Środków Zagranicznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek Zespołu;

7) Barbara Miałkowska – kierownik zespołu, Departament Środków Zagranicznych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Członek Zespołu.”;

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Zespołu, po zapoznaniu się z opinią przedstawicieli ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw finansów, ministra właściwego do spraw infrastruktury, ministra właściwego do spraw rozwoju i ministra właściwego do spraw zagranicznych, w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska, podejmuje decyzje w toku negocjacji.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Ochrony Powietrza i Klimatu w Ministerstwie Środowiska.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

Jan Szyszko

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eco Carport

Producent i dystrybutor wiat z drewna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »