| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 39
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 25 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199 oraz z 2015 r. poz. 211) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 34 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 8. 1. Do zakresu czynności Zastępującej Dyrektora Generalnego Alicji Omięckiej należy koordynowanie realizacji zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu części 25 – kultura fizyczna i części 40 – turystyka, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych.

2. Zastępująca Dyrektora Generalnego Alicja Omięcka wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Biura Dyrektora Generalnego;

2) Biura Administracyjnego;

3) Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

4) Departamentu Ekonomiczno-Finansowego.”;

2) w § 11 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Zastępującą Dyrektora Generalnego Alicję Omięcką, w sprawach dotyczących Departamentu Ekonomiczno-Finansowego powierzonych niniejszym zarządzeniem, zastępuje w czasie jej nieobecności Sekretarz Stanu Jarosław Stawiarski.”.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »