REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 11

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) oraz art. 25 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. i Tur. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 pkt 2 i pkt 3 otrzymują brzmienie:

„2) Departamentu Sportu Wyczynowego z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. b, § 6 pkt 2 i § 7 pkt 1;

3) Departamentu Sportu dla Wszystkich z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. c i § 6 pkt 2;”;

2) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

a) Departamentu Turystyki,

b) Departamentu Sportu Wyczynowego w obszarze sportów objętych programem igrzysk paralimpijskich i igrzysk głuchych,

c) Departamentu Sportu dla Wszystkich w obszarze upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych;”.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki
Sławomir Nitras


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2722).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA