reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 62
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

W związku z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 oraz Nr 171, poz. 1016) oraz na podstawie § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się do użytku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej „Ministerstwem”, jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa są odpowiedzialni za prawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie powstającej dokumentacji.
§ 3.
1. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Ministerstwie przed dniem wejścia w życie zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1, jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania.

2. Ponowna kwalifikacja, o której mowa w ust. 1, powinna być przeprowadzona w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie zarządzenia nie była w Ministerstwie kwalifikowana na podstawie obowiązujących wówczas jednolitych rzeczowych wykazów akt, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzanego niniejszym zarządzeniem.
§ 5.
Tracą moc:

1) Zarządzenie nr 33 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 3 zarządzenia;

2) Zarządzenie nr 36 Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury jednolitego rzeczowego wykazu akt (Dz. Urz. Min. Inf. Nr 8, poz. 45).

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

w porozumieniu:
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
: W. Stępniak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka morska; rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU]

Załącznik do
zarządzenia nr 62
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 29 grudnia 2014 r. (poz. 2)

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama