reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2014 r. poz. 822) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się do użytku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej „Ministerstwem”, Instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Dokumentację spraw niezakończonych wytworzoną i gromadzoną w Ministerstwie przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia prowadzi się bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy aż do zakończenia sprawy.
§ 3.
Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa zapewnią wprowadzenie i stosowanie Instrukcji kancelaryjnej w podległych komórkach.
§ 4.
Tracą moc:

1) § 1 pkt 1 Zarządzenia nr 33 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego;

2) Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury instrukcji kancelaryjnej (Dz. Urz. Min. Inf. Nr 8, poz. 47).

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU]

Załącznik do
zarządzenia nr 3
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 30 stycznia 2015 r. (poz. 9)

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama