reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się Zespół do spraw Oceny Skutków Regulacji, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 2.
 Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opiniowanie Ocen Skutków Regulacji i testów regulacyjnych do projektów ustaw oraz projektów założeń projektów ustaw przygotowywanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;

2) bieżący kontakt z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w celu wyjaśnienia pojawiających się problemów i wątpliwości przy opracowywaniu Ocen Skutków Regulacji oraz testów regulacyjnych.

§ 3.
 Opinie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 1, są dołączane do projektów ustaw oraz projektów założeń projektów ustaw, kierowanych do akceptacji członków Kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
§ 4.
 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Pan Marcin Sobczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu Rozwoju;

2) Zastępca Przewodniczącego – Pan Adam Orzechowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu Infrastruktury;

3) Sekretarz – Pani Monika Wiśniewska – przedstawiciel Departamentu Budżetu Rozwoju;

4) Członkowie Zespołu:

a) Pani Anita Wojtyra – przedstawiciel Departamentu Budownictwa,

b) Pani Anna Januszko – Napora – przedstawiciel Departamentu Certyfikacji i Desygnacji,

c) Pan Daniel Pławiński – przedstawiciel Departamentu Dróg i Autostrad,

d) Pani Paulina Mucha – przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego,

e) Pani Edyta Lubaszewska – przedstawiciel Departamentu Gospodarki Nieruchomościami,

f) Pan Wojciech Bilicz – przedstawiciel Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności,

g) Pan Piotr Strzęboszewski – przedstawiciel Departamentu Koordynacji Strategii i Polityki Rozwoju,

h) Pani Kamila Szymusiak – przedstawiciel Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej,

i) Pan Zbigniew Bondarczuk – przedstawiciel Departamentu Mieszkalnictwa,

j) Pan Piotr Wróbel – przedstawiciel Departamentu Orzecznictwa I,

k) Pani Ewa Stępień – przedstawiciel Departamentu Orzecznictwa II,

lPan Piotr Pawlak – przedstawiciel Departamentu Polityki Przestrzennej,

m) Pani Aneta Bracik – przedstawiciel Departamentu Prawnego,

n) Pan Paweł Kaca – przedstawiciel Departamentu Programów Infrastrukturalnych,

o) Pani Elżbieta Pietraszko – przedstawiciel Departamentu Programów Ponadregionalnych,

p) Pan Stefan Jarecki – przedstawiciel Departamentu Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych,

q) Pani Magdalena Kędzierska – przedstawiciel Departamentu Transportu Drogowego,

r) Pan Marek Janikowski – przedstawiciel Departamentu Transportu Kolejowego,

s) Pan Paweł Krężel – przedstawiciel Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi,

t) Pani Jowita Pawlak – przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej,

u) Pan Paweł Nowikowski – przedstawiciel Departamentu Współpracy Terytorialnej,

v) Pani Alicja Steć – przedstawiciel Biura Dyrektora Generalnego.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, inne osoby nie będące Członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje funkcje osobiście, a w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających ich bezpośredni udział w posiedzeniu Zespołu, wskazują osoby upoważnione do udziału w pracach Zespołu.

4. Członkostwo w Zespole wygasa:

1) z chwilą ustania zatrudnienia Członka Zespołu w komórce organizacyjnej, której jest przedstawicielem;

2) na wniosek przełożonego, który wyznaczył Członka Zespołu.

§ 5.
 Przewodniczący Zespołu w szczególności:

1) kieruje pracami Zespołu;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu i przewodniczy im;

3) w przypadku nieobecności – przekazuje kompetencje do zwołania i prowadzenia posiedzenia Zespołu Zastępcy Przewodniczącego albo innemu Członkowi Zespołu.

§ 6.
 Koordynatorem Zespołu jest Członek Kierownictwa odpowiadający za koordynowanie prac Zespołu zgodnie z podziałem pracy w Kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
§ 7.
 1. Koordynator Zespołu w szczególności:

1) wyznacza strategiczne kierunki działań Zespołu;

2) zatwierdza opinie do Oceny Skutków Regulacji i testów regulacyjnych przygotowane przez Zespół.

2. Koordynator Zespołu podpisuje wszelką korespondencję w zakresie związanym z powierzonymi kompetencjami.

§ 8.
 Z każdego posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który zatwierdza Przewodniczący Zespołu.
§ 9.
 Organizację wewnętrzną i szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin przyjęty przez Zespół na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
§ 10.
 Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Budżetu Rozwoju.
§ 11.
 Traci moc Decyzja nr 7 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.
§ 12.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama