REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 44

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 21 lipca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Morskiego w Gdańsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Morskiego w Gdańsku (Dz. Urz. Ml Nr 6, poz. 31) w załączniku w § 7 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ekologii, rybołówstwa morskiego, ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092, z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 249.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-04
  • Data wejścia w życie: 2015-08-04
  • Data obowiązywania: 2015-08-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA