reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia zakresu czynności pełniącego obowiązki Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Na podstawie § 2 ust. 2 i 3 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1350) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności pełniącego obowiązki Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – Marka Kajsa.

§ 2.

1. Pełniący obowiązki Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska:

1) w czasie nieobecności pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wykonuje jego obowiązki i jest upoważniony do realizacji zadań i podejmowania decyzji we wszystkich sprawach należących do właściwości pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

2) w imieniu pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odpowiada za:

a) współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego,

b) kontrolę odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku,

c) wykonywanie zadań związanych z występowaniem historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,

d) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

e) współpracę z właściwymi organami ochrony środowiska innych państw i organizacjami międzynarodowymi oraz Komisją Europejską,

f) współpracę z Głównym Konserwatorem Przyrody i Państwową Radą Ochrony Przyrody w sprawach ochrony przyrody,

g) współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody,

h) udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,

i) udział w postępowaniach transgranicznego oddziaływania na środowisko,

j) wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.),

k) wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060),

l) realizację zadań związanych z prowadzeniem czynności w zakresie postępowań administracyjnych z zakresu właściwości pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

m) współpracę z organizacjami ekologicznymi.

2. Pełniący obowiązki Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przygotowuje stanowiska pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz nadzoruje zadania wykonywane przez komórki organizacyjne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie przygotowania tych stanowisk.

§ 3.

Pełniący obowiązki Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wykonując powierzone mu zadania, współdziała z komórkami organizacyjnymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

§ 4.

Pełniący obowiązki Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest upoważniony do podpisywania aktów administracyjnych, skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego, odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego w imieniu pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 5.

Pełniący obowiązki Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest zobowiązany do wykonywania innych, niewymienionych w § 2, zadań na bezpośrednie polecenie pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

§ 6.

Pełniący obowiązki Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest upoważniony do zawierania i realizowania podczas nieobecności pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska umów cywilnoprawnych zawieranych przez Skarb Państwa – pełniącego obowiązki Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

GENERALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama