reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 38
MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 5 października 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Cyfryzacji nr 36 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Podsekretarz Stanu Paweł Majewski wykonuje czynności kierownictwa wobec:

1) Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie realizacji zadań dotyczących zapewnienia jednego punktu (bramy) dostępu do usług administracji publicznej oraz informacji publicznej, w szczególności prowadzenia spraw związanych z rozwojem portalu obywatel.gov.pl, zgodnie z uchwałą w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”;

2) Departamentu Ewidencji Państwowych w zakresie:

a) prowadzenia spraw, w tym postępowań administracyjnych, związanych z udostępnianiem danych:

– z rejestru PESEL, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, zgodnie z art. 48 ustawy o ewidencji ludności, za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji, zgodnie z art. 49 ustawy o ewidencji ludności, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności,

– z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie pełnej teletransmisji danych, zgodnie z art. 66 ustawy o dowodach osobistych oraz w trybie ograniczonej teletransmisji danych zgodnie z art. 68 ustawy o dowodach osobistych,

– z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych,

b) udostępniania danych z Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych,

c) koordynacji spraw związanych z obsługą wniosków uprawnionych użytkowników o dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych.”;

2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Departamentu Ewidencji Państwowych, z zastrzeżeniem § 2a pkt 2 i § 4 pkt 1 lit. c”;

3) w § 4 w pkt 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Departamentu e-Państwa w zakresie realizacji zadań związanych z EZD RP,”,

b) w lit. c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– centralną ewidencją pojazdów, centralną ewidencją kierowców, centralną ewidencją posiadaczy kart parkingowych, z zastrzeżeniem § 2a pkt 2,”;

4) w § 9 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Departament Społeczeństwa Informacyjnego, z zastrzeżeniem § 2a pkt 1;”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się następujące zastępstwa:

1) Sekretarza Stanu Marka Zagórskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Woźny, z wyłączeniem zadań określonych w § 2 pkt 1 i 2;

2) Podsekretarza Stanu Pawła Majewskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Karol Okoński;

3) Podsekretarza Stanu Karola Okońskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Woźny;

4) Podsekretarza Stanu Piotra Woźnego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Karol Okoński.”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

– Anna Streżyńska

MINISTER CYFRYZACJI

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama