reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 14 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 15 Ministra Cyfryzacji z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 17) w załączniku do zarządzenia „Statut Centrum Projektów Polska Cyfrowa” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 1 dodaje się pkt law brzmieniu:

„1a) Zastępca Dyrektora;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Biura;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) samodzielne stanowiska pracy.”;

2) w § 3:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Minister na wniosek Dyrektora.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor wykonuje zadania CPPC przy pomocy Zastępcy Dyrektora, dyrektorów departamentów, dyrektorów biur oraz samodzielnych stanowisk pracy.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora, dyrektorów departamentów, dyrektorów biur oraz kierowników komórek organizacyjnych wchodzących w skład departamentów, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

– ANNA STREŻYŃSKA

MINISTER CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama