reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 7 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków likwidacji Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków likwidacji Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

 W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Magdalena Soszyńska – Zastępca Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Cyfryzacji;

2) pozostali członkowie:

a) Sławomir Wilczyński – główny specjalista w Biurze Ministra w Ministerstwie Cyfryzacji,

b) Agnieszka Wolska – radca prawny, Departament Prawny Ministerstwa Cyfryzacji.

§ 3.

 1. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny potrzeby i warunków likwidacji Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie.

2. Zespół opracuje i przedstawi Ministrowi Cyfryzacji opinię zawierającą w szczególności:

1) ocenę potrzeby likwidacji Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie;

2) propozycję warunków likwidacji.

3. Zespół przedstawi Ministrowi Cyfryzacji opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie do 2 miesięcy od dnia powołania.

§ 4.

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu i przewodniczenie obradom;

2) ustalenie projektu porządku obrad;

3) wyznaczanie zadań członkom Zespołu;

4) w razie potrzeby – informowanie Ministra Cyfryzacji o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego Ministra Cyfryzacji.

2. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Zespołu.

3. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Zespołu osoby niebędące członkami Zespołu w celu uzyskania informacji niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 3.

4. Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

5. Rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk osób wchodzących w skład Zespołu.

6. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§ 6.

 Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 5 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 7.

 Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia Ministrowi Cyfryzacji opinii, o której mowa w § 3.

§ 8.

 Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Cyfryzacji.

§ 9.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

– Anna Streżyńska

MINISTER CYFRYZACJI

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama