reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 29
MINISTRA CYFRYZACJI

z dnia 22 października 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny stanu majątkowego, organizacyjno-prawnego oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia, włączenia lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. poz. 1512) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję do oceny stanu majątkowego, organizacyjno-prawnego oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie, zwaną dalej "Komisją".
§ 2.
1 W skład Komisji wchodzą:

1) Magdalena Soszyńska - przedstawiciel Ministra Cyfryzacji;

2) Sławomir Wilczyński - przedstawiciel Ministra Cyfryzacji;

3) dr. inż. Wojciech Kamieniecki - Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego;

4) dr. inż. Marek Hołyński - Dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych;

5) Katarzyna Prusak-Górniak - przedstawiciel rady naukowej Instytutu Maszyn Matematycznych;

6) Marcin Bochenek - przedstawiciel rady naukowej Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego;

7) Roman Malinowski - ekspert w dziedzinie gospodarczych zastosowań wyników działalności badawczo-rozwojowej Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Maszyn Matematycznych.

2. Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się Magdalenę Soszyńską.

§ 3.
1. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego oraz opracowanie warunków, na jakich zostanie dokonane połączenie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie i Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie.

2. Komisja opracuje i przedstawi Ministrowi Cyfryzacji ocenę, o której mowa w ust. 1, w terminie do 2 miesięcy od dnia powołania.

§ 4.
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Komisji i przewodniczenie obradom;

2) ustalenie projektu porządku obrad;

3) wyznaczanie zadań członkom Komisji;

4) w razie potrzeby informowanie Ministra Cyfryzacji o bieżącej działalności Komisji.

§ 5.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

2. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący, z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Komisji.

3. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Komisji osoby niebędące członkami Komisji w celu uzyskania informacji niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w § 3.

4. Komisja może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

5. Rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk osób wchodzących w skład Komisji.

6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§ 6.
Członkom Komisji oraz osobom, o których mowa w § 5 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji.
§ 7.
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia Ministrowi Cyfryzacji oceny, o której mowa w § 3.
§ 8.
Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

- ANNA STREŻYŃSKA

MINISTER CYFRYZACJI

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama