REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 13

ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 20 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 22 Ministra Cyfryzacji z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zakresu czynności Kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 24 oraz z 2024 r. poz. 1 i 7) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W uzasadnionych przypadkach Minister może ustalić inny porządek zastępstw, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań przez departamenty i biura w Ministerstwie Cyfryzacji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-21
  • Data wejścia w życie: 2024-05-21
  • Data obowiązywania: 2024-05-21

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA