REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 14

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 14 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 22 Ministra Cyfryzacji z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zakresu czynności Kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 24 oraz z 2024 r. poz. 1, 7 i 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 4 uchyla się pkt 4;

2) w § 2 w ust. 1 w pkt 4 w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) Departament Transformacji Cyfrowej.”;

3) w § 3:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Departament Zarządzania Danymi.”;

b) uchyla się pkt 2.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-14
  • Data wejścia w życie: 2024-06-14
  • Data obowiązywania: 2024-06-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA