REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 4

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 25 marca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego Państwa (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie po jednym przedstawicielu, co najmniej w randze dyrektora departamentu:

a) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

b) Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych,

c) Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

d) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zespół odbywa spotkania w zależności od potrzeb, w terminach określonych przez przewodniczącego.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-26
  • Data wejścia w życie: 2019-03-27
  • Data obowiązywania: 2019-03-27
  • Dokument traci ważność: 2020-03-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA