REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 3 stycznia 2017 r.

zmieniające zarządzenia w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 32 Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 41) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) izbach administracji skarbowej;”;

2) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) urzędach skarbowych;

2b) urzędach celno-skarbowych wraz z podległymi oddziałami celnymi;”;

3) uchyla się pkt 3;

4) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Krajowej Informacji Skarbowej;”;

5) uchyla się pkt 4;

6) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Krajowej Szkole Skarbowości;”;

7) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„6) Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2 w zakresie § 1 pkt 2a, który wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 2 grudnia 2016 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA