REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 25

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) w związku z § 3 ust. 3, 4 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe trzeciego stopnia, bezpośrednio podległymi dysponentowi części:

1) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów oraz osobę zastępującą dyrektora generalnego w przypadku nieobsadzenia tego stanowiska;

2) dyrektorów izb administracji skarbowej;

3) Dyrektora Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów;

4) Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości;

5) Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

2. Ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa w zakresie dochodów części 77 –Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, pobieranych przez urząd obsługujący organ podatkowy:

1) drugiego stopnia – dyrektorów izb administracji skarbowej, bezpośrednio podległymi dysponentowi części;

2) trzeciego stopnia – naczelników urzędów skarbowych, bezpośrednio podległymi dysponentowi drugiego stopnia.

§ 2.

 Traci moc zarządzenie Nr 78 Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2016 r. poz. 7).

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA