REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 93

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 10 maja 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 13 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 17 oraz Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 26) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) dr Adam Niedzielski – Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów – Członek;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
  • Data wejścia w życie: 2017-05-10
  • Data obowiązywania: 2017-05-10
  • Dokument traci ważność: 2020-02-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA