REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 96

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 10 maja 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 24 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) Marian Banaś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej – jako Przewodniczący Rady;”,

b) uchyla się pkt 2c–2e,

c) po pkt 2e dodaje się pkt 2f-2i w brzmieniu:

„2f) Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – w zakresie zadań realizowanych w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych – jako zastępca Przewodniczącego Rady;

2g) Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – w zakresie nadzoru nad zasobami Krajowej Administracji Skarbowej;

2h) Adam Niedzielski, Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów – w zakresie zapewnienia zasobów umożliwiających przygotowanie i wdrożenie przyjętych zmian organizacyjnych w Ministerstwie Finansów;

2i) Ryszard Hordyński, Ekspert – Samodzielne Stanowisko ds. Informatyzacji w Ministerstwie Finansów, Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Finansów ds. informatyzacji – w zakresie określania strategii IT oraz w zakresie systemów informatycznych;”,

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Przemysław Szelerski, Zastępca Dyrektora Biura Logistyki w Ministerstwie Finansów – w zakresie zamówień publicznych;”,

e) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) Tomasz Strąk, Dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów – w zakresie zapewnienia zasobów umożliwiających przygotowanie i wdrożenie przyjętych zmian legislacyjnych w administracji skarbowej;”,

f) uchyla się pkt 17, 18, 20 i 21,

g) dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

„22) Szymon Wiśniewski, Dyrektor Biura Zarządzania Programami i Kontroli Wewnętrznej Ministerstwa Finansów – w zakresie nadzoru nad Portfelem Programów i Projektów w Ministerstwie Finansów.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Powołuję Tomasza Strąka, Dyrektora Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów na Koordynatora Programu e-Podatki.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-11
  • Data wejścia w życie: 2017-05-10
  • Data obowiązywania: 2017-05-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA