REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 269

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie utworzenia laboratoriów jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, ich organizacji i zakresu działania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Tworzy się laboratorium w:

1) Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie;

2) Lubelskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej;

3) Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku;

4) Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gdyni;

5) Podkarpackim Urzędzie Celno-Skarbowym w Przemyślu.

§ 2.

 Laboratorium stanowi referat albo dział, podlegający naczelnikowi albo zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego.

§ 3.

 Laboratorium:

1) wykonuje badania próbek towarów w związku z realizacją zadań Krajowej Administracji Skarbowej;

2) opracowuje opinie dotyczące klasyfikacji próbek towarów oraz ekspertyzy na potrzeby postępowań prowadzonych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej;

3) prowadzi działania z zakresu utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania oraz akredytacji metod badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025;

4) prowadzi doradztwo techniczne i chemiczne na rzecz jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie działania laboratorium oraz pobierania próbek towarów;

5) opracowuje wytyczne w zakresie pobierania próbek towarów;

6) wykonuje badania techniczne automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier – w przypadku laboratoriów, o których mowa w § 1 pkt 3–5;

7) współpracuje z innymi laboratoriami jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz laboratoriami innych służb oraz instytucji;

8) wykonuje inne zadania określone przepisami prawa.

§ 4.

 Laboratorium w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym w Warszawie:

1) koordynuje zakres badawczy oraz działalność laboratoriów w innych urzędach celno-skarbowych,

2) reprezentuje laboratoria jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w Sieci Europejskich Laboratoriów Celnych oraz koordynuje współpracę z zagranicznymi laboratoriami celnymi.

§ 5.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i § 4, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086 i 1321.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-28
  • Data wejścia w życie: 2017-12-27
  • Data obowiązywania: 2019-04-23
  • Dokument traci ważność: 2020-04-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA