REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 21

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 15 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 1) w § 1 w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i oraz lit. j w brzmieniu:

„i) Rzecznik Funduszy Europejskich,

j) Szef Krajowej Administracji Skarbowej pełniący funkcję Instytucji Audytowej;”

2) w pkt 2 uchyla się lit b.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER FUNDUSZY
I POLITYKI REGIONALNEJ


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-16
  • Data wejścia w życie: 2024-05-17
  • Data obowiązywania: 2024-05-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA