REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 33

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 5 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Ak. Państ. poz. 17, z 2021 r. poz. 40 oraz z 2022 r. poz. 20) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) Olga Jarmołowicz - członek zależny;";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Zdzisław Solawa - członek niezależny."

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: M. Małek


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działami administracji rządowej - aktywa państwowe oraz gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-06
  • Data wejścia w życie: 2023-12-07
  • Data obowiązywania: 2023-12-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA