| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Jerzmanowa

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym gminy środków budżetowych na realizację zadań powierzonych będących w zakresie działania Gminy Jerzmanowa

Na podstawie:
- art.18, ust. 2, pkt. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142 ,poz.1591 z późniejszymi zmianami),
- art.212 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz.1240 ze zmianami),
uchwala się co następuje:

§ 1. Jednostki pomocnicze Gminy Jerzmanowa, którym powierzono do wykonania zadania będące zadaniami gminy korzystają ze środków budżetowych zabezpieczonych w budżecie gminy.

§ 2. 1. Sołtys w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje wójtowi pisemny wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy środków budżetowych na zadania powierzone odrębną uchwałą.

2. Wniosek sporządzany jest na podstawie uchwały podjętej przez mieszkańców sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego.

3. Wniosek określa wielkość środków oraz uzasadnienie merytoryczne.

4. W przypadku stwierdzenia błędów we wniosku, sołtys na wezwanie Wójta zobowiązany jest do jego uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych.

§ 3. Przy określaniu wielkości środków na zadania powierzone a będące zadaniami gminy należy rozważyć możliwości wykorzystania w tym zakresie środków funduszu sołeckiego.

§ 4. Wójt informuje Sołtysów o wielkości zabezpieczonych środków budżetowych odrębnym pismem w terminie 7 dni od podjęcia przez Radę Gminy Uchwały budżetowej.

§ 5. W przypadkach przekazania w trakcie roku budżetowego jednostkom pomocniczym gminy zadań będących zadaniami gminy nie stosuje się § 2 ust.1

§ 6. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Tomasz Pawłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »