| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/66/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2012 r. na terenie gminy Jaworzyna Śl

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późniejszymi zmianami) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (MP Nr 95, poz.969 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. z kwoty 74,18 zł za 1dt na kwotę 60,00 zł za 1dt stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2012 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Artur Nazimek


Uzasadnienie

Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2011 r. (MP Nr 95, poz. 969) - średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła: 74,18 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zmianami) rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2 przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969) podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych

- równowartość pieniężną 2,5 q żyta

PROPONOWANA STAWKA ZA 1 HA PRZELICZENIOWY NA 2012 ROK WYNIESIE:

60,00 zł x 2,5 q żyta = 150,00 zł ( stawka maksymalna na 2012 rok wyniesie 185,45 zł )

2) od 1 ha gruntów pozostałych (użytki rolne do 1 ha fizycznego)

- równowartość pieniężną 5 q żyta

PROPONOWANA STAWKA ZA 1 HA FIZYCZNY na 2012 ROK WYNIESIE:

60,00 zł x 5 q żyta = 300,00 zł ( stawka maksymalna na 2012 rok wyniesie 370,90 zł )

Ceny skupu żyta oraz stawki podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy w latach 2001-2011 r. przedstawiały się następująco :

Stawki podatku rolnego za 1 ha fizyczny w latach 2003-2011 r. przedstawiały się następująco:

________________________________________________________________

Stawka podatku rolnego za grunty do 1 ha fizycznego w 2003 roku wyniosła 167,25 zł
Stawka podatku rolnego za grunty do 1 ha fizycznego w 2004 roku wyniosła 172 85 zł
Stawka podatku rolnego za grunty do 1 ha fizycznego w 2005 roku wyniosła 188,35 zł
Stawka podatku rolnego za grunty do 1 ha fizycznego w 2006 roku wyniosła 139,40 zł
Stawka podatku rolnego za grunty do 1 ha fizycznego w 2007 roku wyniosła 139,40 zł
Stawka podatku rolnego za grunty do 1 ha fizycznego w 2008 roku wyniosła 200,00 zł
Stawka podatku rolnego za grunty do 1 ha fizycznego w 2009 roku wyniosła 212,00 zł
Stawka podatku rolnego za grunty do 1 ha fizycznego w 2010 roku wyniosła 170,50 zł
Stawka podatku rolnego za grunty do 1 ha fizycznego w 2011 roku wyniosła 188,00 zł

Sporządziła:
Helena Mazur Inspektor d.s. wymiaru zobowiązań pieniężnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »