Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LI/302/2014 Rady Gminy Miłkowice

z dnia 11 lipca 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice - gmina Miłkowice (MPZP S-S-G)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe