| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/18/2014 Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów, prowadzonych przez Gminę Zbąszynek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określa się granice obwodów tych szkół zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.

§ 3. Z dniem 31 sierpnia 2014 r. tracą moc:

1) Uchwała Nr V/6/1999 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27.02.1999 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zbąszynku przy Placu Wolności 1,

2) Uchwała Nr V/9/1999 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27.02.1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Zbąszynek oraz ustalenia granic ich obwodów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, o których mowa w § 1 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obwiązującą od dnia 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady


Jan Mazur


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/18/2014
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/18/2014


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o systemie oświaty rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę. Określenie obszaru tworzącego obwód każdej ze szkół wiąże się również z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół. Nowe uregulowanie w obwodach niniejszą uchwałą otrzymały miejscowości: wieś Chlastawa i przysiółki Nowy Gościniec i Samsonki.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »