Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/163/2009 Rady Gminy Kutno

z dnia 26 lutego 2009r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia, zasad wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu określającego wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe