Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/1140/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe