| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/285/2010 Rady Gminy Buczek

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku poradni stomatologicznej dla dzieci w Buczku przy ul. Szkolnej 3A

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 zm. Dz.U. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240,Nr 181, poz. 1290; z 2008 r. nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1. Tworzy się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku poradnię stomatologiczną dla dzieci w Buczku przy ul. Szkolnej 3A.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/274/2010 Rady Gminy Buczek z dnia 24 września 2010 r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Buczku poradni stomatologicznej dla dzieci w Buczku przy ul. Szkolnej 3A.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Buczek


Andrzej Zieliński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »