| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1 461)

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązujący formularz informacji o nieruchomościach składanych przez osobę fizyczną dla potrzeb podatku od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się obowiązujący formularz deklaracji na podatek od nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/165/2005 Rady Gminy Pęczniew z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Jerzy Zych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2011
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 31 stycznia 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2011
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 31 stycznia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »