| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 99/XV/11 Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz.747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 116 poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz.1475) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

1) deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

§ 3. Tracą moc uchwały:

1) uchwała Nr 9/III/10 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 15, poz. 137 z 22 stycznia 2011 r.);

2) uchwała Nr 21/III/06 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23, poz. 196 z 7 lutego 2007 r.);

3) uchwała Nr 22/III/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23, poz. 197 z 7 lutego 2007 r.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Wojtal


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/XV/11
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 99/XV/11
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 99/XV/11
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 99/XV/11
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »