| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 16 marca 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 6j ust. 3b, ust. 3c, art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

1) 89,93 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 163,28 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 120 litrów:

1) 12,56 zł, w przypadku nieruchomości, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 3,91 zł, w przypadku nieruchomości, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła dodatkową kategorię nieruchomości - na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku - dla których należy określić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka ta ustalona została zgodnie z warunkami ustawy. Ma ona charakter ryczałtowy - za rok.
Wyliczenie w/w stawki dokonano w oparciu o:

- średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu roku,

- średnią liczbę członków rodziny, wynoszącą 2,44 według danych Urzędu Statystycznego w Łodzi,

-przeliczenie średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na liczbę pojemników oraz częstotliwość ich odbioru.

Biorąc pod uwagę fakt, że odpady komunalne na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku są na ogół gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 litrów, ustala się stawkę opłaty za w/w pojemnik w wysokości:

12,56 zł, w przypadku nieruchomości, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

3,91 zł, w przypadku nieruchomości, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


[1]) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zm. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »